BMW MC-forsikring

BMW samarbeider med If for å gi deg best mulige vilkår på MC-forsikringen. BMW MC-forsikring tilbys til garantert pris når du kjøper ny eller brukt MC hos BMW-forhandler.

Kvalitet

De fleste velger motorsykkel på grunnlag av egenskaper, design og hvor de føler de får mest for pengene. Men uavhengig av hvor god sykkel du har og hvor dyktig du selv er som fører, så kan det skje ulykker. Derfor er det viktig å ha en forsikring som gir deg størst mulig trygghet, både før og etter et eventuelt uhell.

Priser og betingelser

Forsikringen kan bare kjøpes hos BMW-forhandler og gir deg en spesielt gunstig pris det første året. Du må ikke ha andre forsikringer i If. Derimot gjelder tilbudet bare for privatpersoner – ikke næringsdrivende.

Dette dekker BMW MC-forsikring

Forsikringen dekker de vanligste skadene du kan bli utsatt for – herunder også fører- og passasjerulykke. I tillegg dekker den: – Veihjelp i Europa – Hærverk – Andre skader forårsaket av plutselige, tilfeldige og ytre årsaker – Hjelp med sykkelen hjemme – Kollisjon – Skader ved transport på tog eller ferje – Brann – Eksplosjon Reparasjoner utføres på BMW-verksted – bare med originaldeler.

Slik fungerer MC-forsikringen

MC-forsikringen gjelder for sykkelen og det den måtte ha av fast originalutstyr. Her er noen eksempler på når MC-forsikringen vår hjelper deg: - Sykkelen brenner: Du får hjelp hvis sykkelen begynner å brenne. Vi gjør avtale med verkstedet og sørger for transport av sykkelen og selve reparasjonen. - Sykkelen stopper: Det er ikke spesielt morsomt med en sykkel som stopper midt i rushtrafikken. Om det skulle skje ringer du oss på 02400. Vi skaffer bergingsbil som tar seg av sykkelen. - Uenighet om sykkelen: Havner du i en rettstvist, for eksempel etter kjøp av motorsykkel, dekker forsikringen kostnadene ved rettshjelp.

Vi har en avtale

For at vi skal kunne holde vår delen av avtalen, er det viktig at du også holder din del. Sikkerhetsforskriftene våre går stort sett ut på å bruke vanlig sunn fornuft. Det betyr f.eks. at du låser sykkelen når du går fra den og tar med deg nøkkelen. Den som kjører sykkelen må ha gyldig førerkort. De eksakte reglene for sikring av MC står nøye beskrevet i vilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese igjennom dem. Om uhellet skulle være ute vet du akkurat hva du får. Du finner et sammendrag av vilkårene på www.if.no